Over ons

Onze impact met A3’s 

Planning en control binnen organisaties wordt aanzienlijke effectiever en toegankelijker en kost veel minder tijd, dan met klassieke meerjaren- en jaarplannen. Extra als je zelf allergisch bent voor het begrip 'planning & control'!

Waarom MijnA3? 

Wij helpen vakmensen maximaal in hun kracht te komen en blijven, met zo weinig mogelijk afleiding en rompslomp daar omheen.

Ons team

Maartje van Trigt | InVerbindingZijn

Ik deed als adviseur, procesbegeleider en coach veel ervaring op in het onderwijs en de zorgsector; heb veel ervaring in nieuwe vormen van leren, methodisch en cyclisch werken en het lerend veranderen van organisaties. Ik zie snel het grote geheel en maak makkelijk de vertaling van strategie naar de praktijk. Verbinden op alle lagen is mijn passie en kracht. Bereik mij op maartje@inverbindingzijn.com

Mauk van Heemstra | InVerbindingZijn

Mij drijft het met elkaar in verbinding brengen van de essentie van (zorg)organisaties en de talenten van medewerkers.  ‘Lean’ vind ik daartoe een dagelijks feest, met telkens nieuwe verbetermogelijkheden, met zelfs Zen als inspirerend fundament. Wat helpt is mijn gevarieerde ervaringen als directeur, manager, coach en adviseur in bedrijfsleven, overheid en zorg. De kostbare zorg in Nederland gaat mij aan het hart. Bereik mij op mauk@inverbindingzijn.com

Netwerkpartners

Gaandeweg groeien onze netwerkpartners, die in onze lijn op sectoren gespecialiseerd zijn om A3-implementatie te begeleiden. Benader ons om jouw sector-specifieke begeleiding te vinden via mail@inverbindingzijn.com

Over MijnA3

Wij kwamen op MijnA3’ vanuit onze ervaring met team- en organisatie-coaching en strategische advisering, mede vanuit ‘Lean denken en doen’.  A3s zijn één van de instrumenten uit de Lean gereedschapskist. Specifiek bij jaar- en beleidsplannen ontdekten wij dat de standaard A3-benadering nog steeds voor velen ingewikkeld is om praktisch handen en voeten te geven als het om de strategische planning en control-cyclus (PDCA) gaat binnen organisaties. Met www.MijnA3.nl maken wij dat voor iedereen eenvoudig op een manier dat je nooit meer anders wilt.