Waarom A3?

A3 is het papier-formaat 42x30 cm (2 keer A4). En net als de uitdrukking zet maar op een A4tje, zeggen wij zet je jaarplan maar op een A3. Wereldwijd gebeurt dit in tal van organisaties al jaren. Zelfs de grootste internationale bedrijven sturen ‘bovenin’ vanuit een A3. Het is gebleken dat dit een formaat is waarin je alle relevante aspecten van je organisatie ‘Waarom’, wensen, doelen, strategieën en acties samenhangend en overzichtelijk kunt benoemen om daar door het jaar heen te sturen. Heel veel beter dan met plannen van vele bladzijden die in een computer of ‘lade’ uit beeld raken of nauwelijks iemand bereiken, laat staan sturend zijn.

Waarom geen INK (canvas, 7S, balanced score card, of andere modellen)?

INK en andere modellen kunnen waardevolle manieren zijn om je organisatie in beeld te brengen en je doelen en strategieen te helpen genereren. Maar ze zijn normatief. Immers zij kiezen vaste invalshoeken om naar je organisatie te kijken met de suggestie dat die allemaal belangrijk zijn en samen compleet. Maar elke organisatie is anders en niet elke organisatie hoeft dezelfde criteria te kiezen om te floreren en kan ook andere criteria belangrijk vinden. Daarom zijn onze A3's model-onafhankelijk, dus universeel toepasbaar. Want ook als je wel een model koos om je organisatie door te lichten, betekent dat nog niet dat je op elk van die criteria door het jaar heen de voortgang wilt monitoren. Waarmee je de ruimte in je A3 ook nodeloos gebruikt voor voor jouw organisatie minder relevante criteria. De kracht van een A3 is immers om alleen het strikt noodzakelijke te benoemen om je organisatie op koers te houden, dus geen nodeloze model-ballast.

Hoe begin ik met een A3?

De makkelijkste weg is: stuur ons je meest recente plannen en visies en wij zetten die binnen enkele uren om in jouw eerste A3. Vanaf dat moment heb jij je eerste A3 en maak je makkelijk de volgende, of pas je je A3 aan. Je kunt het ook zelf. Volg onze begeleidende teskten op de site en druk je eerste A3 af. Bespreek dat met je collega's en je bent los!

Ik wil meer tekst kwijt dan ik ruimte heb.

Dit is een spannende, want ons antwoord is: dan het je te weinig geprioriteerd en/of te veel toegelicht. De kunst is om elke zin die je opvoert terug te brengen tot de essentie, met geen woord te veel en vooral geen herhalingen van teksten door het A3 heen.

Op sommige plaatsen lopen de kolommen of teksten buiten beeld als ik ze afdruk.

Ook hierop is ons antwoord: dan heb je te weinig geprioriteerd en/of te veel toegelicht. Truc 1 is: zet in de kolommen geen letter meer dan nodig, en als je dat niet kunt laten, vervang die tekst door een aanduiding, bijvoorbeeld ‘A’. En zet dan bij de betreffende actie (of doel, of indicator) “A=“ waarna de betreffende tekst. Op die manier verschijnt de tekst in de kolom van de actie (of doel, of indicator), die de breedste kolom mag blijven, als de andere kolommen maar smal blijven. Als je dan nog vastloopt, is een truc om acties (en hetzelfde geldt wederom voor doelen en indicatoren) te groepen naar soorten. Daarna kun je kiezen of je een groep acties tot project benoemt. Dan vervang je die serie acties tot een nieuwe actie, zoals “project X uitvoeren volgens plan”. Vervolgens zet je de oorspronkelijke acties in een ander A3, een project-A3. Dat komt dan dus ‘onder het onderhavige A3 te hangen’, als separaat A3.